ProVoet pedicure

Uw voeten verdienen extra aandacht. Want u kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen door een bezoekje aan een vakbekwame pedicure, aangesloten bij de brancheorganisatie ProVoet. Medi Footcare geeft uw voeten de behandeling en verzorging die ze verdienen.Als medisch pedicure (MBO niveau 4) ben ik breed opgeleid en ken de behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek.  Ik kan alle zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heb ik als medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken. Bij Medi Footcare word gewerkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. 


 

logo

Wat is het KRP?

Het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registeren.

Zorgverzekeraars zullen het KRP gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen.

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening geborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.


De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:

1 Vakbekwaamheid; deze is geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.

2 Hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Voetverzorger/ het voetverzorgingsbedrijf.

3 Beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen DV/RV.

4 Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Het kwaliteitsregister en dus ook de toelatingsvoorwaarden zijn op bovengenoemde pijlers gebaseerd.

Om in dit register te kunnen blijven wordt ik als medisch pedicure geacht punten te behalen d.m.v cursussen en congressen!

 


 

logo-procert-pedicure-voetvitaal-arnhem