Als medisch pedicure sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures(KRP)

                                                          

Wat is het KRP?

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is een systeem dat is ontwikkeld door ProCERT om de kwaliteit van pedicures te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

De markt in de zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het Kwaliteit Register voor Pedicures (KRP) worden de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Het KRP helpt deze pedicures landelijk te registeren.

Zorgverzekeraars zullen het KRP gebruiken voor het verstrekken van vergoedingen.

ProCERT heeft het registratiesysteem zodanig ontwikkeld dat het beroep van pedicure transparant en de kwaliteit van beroep en beroepsuitoefening geborgd worden. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.


De kwaliteitsnormen berusten op vier pijlers:

  1. Vakbekwaamheid; deze is geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma.

  2. Hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep volgens de Code van de Voetverzorger/ het voetverzorgingsbedrijf.

  3. Beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen DV/RV.

  4. Bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.

Het kwaliteitsregister en dus ook de toelatingsvoorwaarden zijn op bovengenoemde pijlers gebaseerd.

Om in dit register te kunnen blijven wordt ik als medisch pedicure geacht punten te behalen d.m.v cursussen en congressen!